Práca ako zdroj obživy

Absolútne najväčšia časť ľudí dnes považuje prácu za spôsob, akým sa dá živiť. Toto tvrdenie je pomerne nenapadnuteľné, akurát je vhodné trošku ho spresniť.

V zásade sa dá naozaj povedať, že peniaze – alebo ináč povedané hodnoty – naozaj vznikajú pomocou práce. Veľmi veľa ľudí ináč ani fungovať nemôže. Predávajú svoju prácu. Inými slovami vymieňajú svoj čas za peniaze. Vo vymedzenej pracovnej dobe sú ochotní vykonávať činnosť v prospech zamestnávateľa a ten im za to zaplatí.

To, že tento spôsob obživy je rozšírený ešte však neznamená, že je jediný. Práca totiž nemusí znamenať len kopanie kanálov, alebo balenie balíkov. Dovoľte mi povzdychnúť si, že v myslení mnohých ľudí, tento pohľad na prácu ešte stále zotrváva. Hlavne éra socializmu nás vychovala, že práca je jediný poctivý zdroj obživy. A to znamená, že kto nemá prácu je rovnako nepoctivý ako ten, kto má veľa peňazí za málo práce. Tieto tvrdenia vyhovovali starému režimu z rôznych dôvodov a preto boli široko medializované. Prešli do krvi mnohých z nás.

A tak v mysliach nám stále ostáva pocit, že človek ani nepotrebuje veľa peňazí, že živiť sa prácou znamená živiť sa poctivo. Tento pocit je síce hlboko zakorenený, ale nemusí platiť ideálne pre každého.

Mnoho ľudí sa prácou živiť nemusí. Skôr než zatnete čakan do tvrdej zeminy, pouvažujte, či je toto jediný spôsob práce, ktorú môžete a dokážete vykonávať. Oveľa výhodnejšie je vykonávať takú prácu, akú nedokáže spraviť hockto.

Samozrejme táto rada nie je použiteľná pre veľkú väčšinu ľudí. Skôr než sa však do väčšiny zaradíte, skúste zistiť, či nemáte schopnosť pracovať inak ako väčšina. Ideálny spôsob práce je totiž taký, kedy sa živíte skôr svojimi myšlienkami, než svalmi. Aj v tomto možno ešte prežíva myslenie minulého storočia, ktoré hovorilo o tom, že "práca je zmyslom života".

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)