Vezmite si rodinu so sebou

Vaši rodinní príslušníci, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, majú právo sprevádzať vás alebo prísť za vami do krajiny, kde pracujete. Rodina je definovaná ako manžel/manželka a deti do 21 rokov (alebo staršie, ak ich vyživujete), ako aj vaši rodičia a rodičia manžela/manželky, ak ich tiež vyživujete. Pokiaľ ide o ostatných členov rodiny, krajina, kde pracujete, je povinná „priaznivo posúdiť“ ich žiadosti, aby za vami mohli pricestovať.

Sprevádzajúci rodinní príslušníci dostanú kartu pobytu alebo doklad, ktorý má rovnakú platnosť ako váš. Manžel/manželka a deti majú tiež právo bez obmedzenia pracovať v krajine, kde ste zamestnaní, pokiaľ chcú.

Rodinní príslušníci majú právo na prístup ku všeobecnému a odbornému vzdelaniu dostupnému v krajine, kde pracujete. Vaše deti majú tiež právo využívať rovnaké vzdelávacie granty, ktoré sú dostupné pre ostatné deti v danej krajine

Krajina kde pracujete môže od členov vašej rodiny, ktorí pochádzajú z nečlenskej krajiny EÚ, vyžadovať, aby sa preukázali vstupnými vízami. Tieto víza s minimom formalít a bezplatne udelia príslušné konzulárne úrady.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)