Pracovník vyslaný do iného členského štátu EÚ

Práca v EÚ sa vás môže dotknúť aj tak, že zahraničný firma, v ktorej pracujete sa rozhodne vyslať vás nejaký čas do krajiny, v ktorej má obchodné zastúpenie alebo materskú firmu. V tomto prípade budete tzv. „vyslaný“ pracovník, to znamená, že po istú vymedzenú dobu budete na žiadosť zamestnávateľa pracovať v inom členskom štáte, než v ktorom bežne pracujete. Táto skutočnosť vám zaručuje určité osobitné práva.

Ak budete vyslaný na dobu dlhšiu ako jeden mesiac, zamestnávateľ vás musí písomne pred odchodom informovať o plate a pracovných podmienkach počas pobytu v zahraničí.

Obvykle patríte aj naďalej do systému sociálneho zabezpečenia v krajine svojho pôvodu Čo sa týka zdanenia príjmov, daňové dohovory uzavreté medzi členskými štátmi EÚ vo všeobecnosti ustanovujú, že plat vyslaných pracovníkov sa za istých veľmi konkrétnych podmienok môže aj naďalej zdaňovať v štáte, kde bežne žijú. Jednou z týchto podmienok je, aby doba, ktorú pracovník strávi v členskom štáte, do ktorého bol vyslaný, nepresiahla 183 dní v období 12 mesiacov.

Ďalšou podmienkou je, aby odmenu vyplácanú pracovníkovi neplatil ani neznášal zamestnávateľ s pobytom v hostiteľskom štáte ani zamestnávatelia s trvalým sídlom v hostiteľskom štáte.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)