Podmienky odbornej kvalifikácie

Platí základná zásada, že ak vo svojej domovskej krajine máte kvalifikáciu pre výkon určitého typu práce, ste kvalifikovaní túto prácu vykonávať v ktoromkoľvek ďalšom štáte EÚ.

V praxi sa táto zásada nemusí uplatňovať ľahko, pretože na prístup k istým druhom zamestnaneckých miest alebo slobodných povolaní, tzv. regulovaným profesiám, môže hostiteľská krajina vyžadovať stanovené diplomy, tituly, vysvedčenia alebo iné kvalifikácie. Medzi prípravou poskytovanou v jednotlivých krajinách a udeľovanými diplomami môžu byť značné rozdiely, čo vedie k tomu, že danú prípravu a schopnosti je ťažko uznať v plnom rozsahu.

Únia preto vytvorila systémy uznávania diplomov a prípravy, ktoré umožňujú plne využiť svoju odbornú prípravu a schopnosti aj v inom štáte EÚ. Uznávanie odborných kvalifikácií upravuje Smernica EÚ 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)