Odchod za prácou do zahraničia

Ak ste si našli platenú prácu v akejkoľvek krajine EÚ, máte právo opustiť svoju vlastnú krajinu bez potreby vybavovať nejaké zvláštne formality. Potrebujete jedine platný občiansky preukaz alebo cestovný pas. Toto právo môže byť obmedzené jedine zo závažných dôvodov súvisiacich s verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou alebo verejným zdravím.

Jediné obmedzenie, s ktorým sa môžete stretnúť je uplatňovanie prechodných ustanovení pri voľnom pohybe osôb jednotlivých členských štátov EÚ. To znamená, že niektoré členské štáty si uplatnili právo na určitý čas obmedziť občanov iných členských štátov, a teda neumožní pracovať niektorým typom povolaní.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)