Ako dlho si môžete hľadať prácu v štátoch EÚ?

Pokiaľ nevyužijete ponuku domácich alebo zahraničných pracovných agentúr a rozhodnete sa hľadať si prácu priamo v zahraničí, musíte rátať s určitým obmedzením pre povolenú dĺžku pobytu. Pokiaľ chcete v zahraničí pracovať legálne a na základe toho využívať všetky zamestnanecké a sociálne výhody, ktoré daná krajina poskytuje, odporúčame vám dodržiavať isté pravidlá.

Pokiaľ sa teda vyberiete do niektorého z členských štátov EÚ a ešte zamestnanie nemáte, máte právo v tomto štáte žiť po „primeranú dobu“, aby ste si našli prácu. Keďže neexistuje ustanovenie na úrovni EÚ, ktoré by definovalo „primeranú dobu“, väčšina členských štátov v súčasnosti za ňu považuje šesť mesiacov, hoci v niektorých členských štátoch sú to stále len tri mesiace.

Odporúčame preveriť si skutočnú situáciu v členskom štáte, v ktorom si hľadáte prácu. Pobyt si však môžete predĺžiť, ak budete môcť preukázať, že si skutočne stále hľadáte prácu a že máte reálne šance si ju aj nájsť (napríklad po pohovoroch alebo skúškach, ktoré ešte musíte absolvovať). Pri hľadaní vám pomôže, ak sa zaregistrujete v službách zamestnanosti podľa svojho výberu, pričom nemusíte spĺňať žiadne požiadavky na pobyt, a tieto služby vám pri hľadaní práce poskytnú rovnakú pomoc ako štátnym príslušníkom danej krajiny.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)