Dávky sociálnej pomoci pri práci v EÚ

Vy a vaša rodina máte nárok na rovnaké dávky sociálnej výpomoci, ako majú občania krajiny, v ktorej ste zamestnaní, a to hneď, ako začnete v tejto krajine pracovať. Z prijímania tejto podpory vás nemôžu vylúčiť z dôvodu národnosti, kvôli miestu pobytu alebo z akéhokoľvek iného diskriminačného dôvodu.

Ak teda krajina zamestnania poskytuje svojim občanom bezúrokové pôžičky pri narodení dieťaťa alebo svojim štátnym príslušníkom zaručuje minimálny príjem, vy tiež máte nárok na tieto výhody. Takisto máte rovnaké práva ako občania krajiny zamestnania, pokiaľ ide o ubytovanie (napríklad prístup k bytom udeľovaným miestnym úradom). Keďže sociálne výhody ustanovuje každý členský štát individuálne, v každej krajine sú iné. Preto by ste sa mali prihlásiť na miestnom úrade krajiny, kde pracujete, ktorý vám podá presné informácie o sociálnych výhodách poskytovaných v danej krajine.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)