Práca v členských štátoch EÚ

Práca v EÚ (Európskej únnii) je čoraz bežnejším javom. Tí skôr narodení si ešte pamätajú, že ešte celkom nedávno bola Európa pre väčšinu z nás celkom nedostupná. Európska únia sa zjednocovala a my sme boli od nej odrezaní. Prešlo pár rokov. Máme jednotnú menu a voľný pohyb po Európe. Je celkom logické, že čoraz viac ľudí zaujíma práca v EÚ. Skúsme sa preto pozrieť na to, aké sú podmienky práce v EÚ.

Ak si hľadáte prácu v inom členskom štáte EÚ, môžete sa poradiť so zamestnaneckými službami vo svojej domovskej krajine alebo v krajine, v ktorej chcete pracovať. Tieto strediská, ktoré zväčša majú špecializovaný personál označovaný ako „Eures-poradcovia“, sú prepojené tak, že vytvárajú sieť nazývanú EURES (EURopean Employment Services – Európske zamestnanecké služby).

Euro-poradcovia dokážu poradiť a pomôcť firmám hľadajúcim pracovníkov z ostatných členských štátov, ako aj ľuďom hľadajúcim prácu v inom členskom štáte. Majú stále spojenie so službami EURES v ostatných členských štátoch a takisto majú trvalý prístup do dvoch databáz. Jedna databáza obsahuje podrobné údaje o ponukách práce zo všetkých členských štátov Európskej únie a v Nórsku a na Islande. Druhá databáza poskytuje informácie o životných a pracovných podmienkach v týchto 17 krajinách a uvádza profil trendov na každom regionálnom trhu práce.

Aké máte práva keď pracujete v EÚ?

V prvom rade máte nárok na to, aby ste boli prijatí do práce v EÚ za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci krajiny, kde si hľadáte prácu, a nesmie sa od vás vyžadovať, aby ste spĺňali nejaké dodatočné požiadavky. V prípade potreby môžete využiť aj rovnaké prednostné zaobchádzanie ohľadom prístupu k zamestnaniu.

To znamená, že sa môžete hlásiť na každé voľné miesto inzerované v krajine EÚ. Isté miesta v štátnej správe však môžu byť vyhradené pre štátnych príslušníkov konkrétnej krajiny, ak dané pracovné zaradenie zahŕňa ochranu verejného poriadku alebo záujmy štátu (napr. v ozbrojených silách, polícii, v súdnictve, daňovej správe, v diplomatických službách a pod.)

Všetci štátni príslušníci EÚ majú okrem pracovných miest v súkromnom sektore k dispozícii aj väčšinu miest v štátnom sektore v oblasti zdravotníctva, školstva a verejných služieb, akými sú napríklad plynárne a elektrárne, pošta a telekomunikácie, televízne a rozhlasové vysielanie, verejná doprava a pod.

Právo na prístup k zamestnaniu v inom členskom štáte EÚ však môže podliehať prechodným ustanoveniam dohodnutým pri nedávnom rozšírení EÚ, kde si niektoré krajiny vyhradili lehoty, do ktorých nemusia úplne otvoriť pracovný trh občanom z novoprijatých krajín EÚ. Tieto opatrenia sú istým vyjadrením nedôvery, či obáv jednotlivých štátov, ako sa bude vyvíjať situácia na trhu práce po zrušení hraníc.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)