Podnikať s niekým alebo radšej sám

Možno máte nápad, podnikateľský plán, ale máte obavy ísť do toho sami a tak uvažujete o tom, že by ste niekoho oslovili a požiadali ho o pomoc. Alebo azda máte opačný problém. S blízkym obchodným partnerom, najlepším priateľom či dokonca bratom ste sa zahĺbili do snov o podnikaní, ale keď prišlo na realizáciu máte náhle pochybnosti či bude spolupráca fungovať. Podnikať spoločne s niekým alebo radšej sám? Oboje má svoje pre i proti.

Vo dvojici sa to lepšie tiahne, aspoň tak hovorí stará múdrosť. Podnikať s niekým, mať rovnocenného spoločníka, alebo dokonca spoločníkov, má nepochybne veľkú výhodu v tom, že človek nie je na všetko sám. Že povinnosti neležia iba na jednom páre pliec, ale sú rovnomerne rozložené na dvoch, či väčšom počte ľudí.

Ďalšou veľkou výhodou je vzájomná pomoc a schopnosť zastupovania sa. Je veľmi príjemné mať možnosť niekoho požiadať o pomoc – s problémom alebo s úlohami, ktoré sa náhle nakopili. Taktiež to zlepšuje šance nájsť si čas na dovolenku a využiť práva na nemocenské.

Dobrý pocit prináša tiež spoločná zodpovednosť, väčšie možnosti napríklad čo sa týka kontaktov alebo skúseností, znalostí. Dvaja ľudia majú viac známych, môžu využiť väčšie množstvo rôznych známostí než jeden človek. Rovnako platí – viac hláv, viac rozumu. Čo nevie jeden, môže vedieť druhý, sú schopní sa vzájomne dopĺňať a byť profesionálmi vo viacerých oblastiach.

Avšak spolupráca prináša i množstvo nezanedbateľných nevýhod. Tie najvýraznejšie vyplývajú z ľudskej prirodzenosti – závisť, porovnávanie, pocit nespravodlivosti, nedocenenia, rozdielne názory, priania, nesúlad v zásadných otázkach, či iné. Medziľudské vzťahy bývajú zložité, v podnikaní nevynímajúc.

Každý človek je iný, má iný uhol pohľadu. Napríklad sa stáva, že jeden zo spoločníkom má dojem, že pracuje viac než druhý. Hnevá ho to a časom sa dožaduje, aby sa to prejavilo na jeho výplate. Jeho spoločník pravdaže ten dojem nezdieľa.

Prípadne jeden zo spoločníkov chce, aby sa uberalo ich podnikanie tým a tým smerom, ale druhý je presvedčený, že by sa malo uberať smerom úplne opačným. Nájsť kompromis je potom veľmi ťažké a aj keď sa nejaký nájde, môže zanechať v spoločníkoch pocit nespokojnosti, ktorý sa prejaví neskôr napríklad formou výčitiek, ak sa niečo nezdarí.

Ak sa ľudia rozhodnú začať podnikať spoločne, mali by si byť vedomí nielen výhod, ale i rizík a vyvarovať sa ich. Najlepšie je stanoviť si hneď na začiatku pravidlá, overiť si schopnosť hľadania vzájomných kompromisov a držať sa jej. Rovnako pomôže predvídavosť, plánovanie, otvorenosť v rozhovoroch i v konaní a včasné riešenie nezhôd.

Hovorí sa, že začať podnikať s priateľom znamená koniec priateľstva. Osobne sa musím priznať, že podľa mojich skúseností je v tom, žiaľ, kus pravdy.

Napísala MonYenn

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)