Typy páchateľov mobbingu

Páchateľov mobbingu môžeme rozdeliť do troch skupín:

1. strojcovia – tí sú pri mobbingu určujúci

  • vymýšľajú spôsoby a formy psychického teroru
  • vyberajú si obete
  • z týrania svojich obetí majú zvrátený pocit uspokojenia

2. náhodní páchatelia

  • stáva sa to zväčša vtedy, ak sa z banálneho konfliktu rozvinie trvalý spor medzi dvomi protivníkmi, ktorý sa zmysluplne nerieši

3. spoluúčastníci

  • títo buď aktívne podporujú strojcu v jeho konaní alebo sa len pasívne prizerajú a nezasiahnu v prospech mobbovaného, nezastanú sa ho a nepodporia

Všeobecne obstojí tvrdenie, že je možný len vďaka spoluúčastníkom, ktorí takto poskytujú páchateľovi aktívnu alebo pasívnu podporu.

Komentáre k článku: Typy páchateľov mobbingu

  1. viera 1. augusta 2015

    Stalo sa na pracovisku: nafingovaný navrát osoby, ktorá sa skutočné nechcela vrátiť na svoje miesto, lebo som ju zastupovala. 2 osoby resp. 3 sa ma takto chceli naždy zbaviť.Je len smútne, že jednou z nich bol vedúci zamestnanec a je to o to smutnejšie, že táto osoba akože sa navrácajúca na miesto sa dala na takéto konanie nahovoriť.Veľmi zákerne konanie. Dodnes nechapem príčiny tohto konania, lebo je to pre normálny rozum nepochopiteľne.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Vyplňte ešte: