Rozptýlenie bráni v kariére

Väčšinou sa ľudia vo svojej kariére vyvíjajú takpovediac jedným smerom. Lekár sa špecializuje a je stále lepší v určitej oblasti. Predajcovi sa začne dariť predaj áut a špecializuje sa. Jeho kariéra je potom priamo spojená s touto oblasťou.

Nie je náhoda, že kariéra býva práve takáto. Je to vec špecializácie a skúseností. Čím dlhšie robíte karíéru v určitej oblasti, tým známejším sa stávate. To následne posilní aj vašu kariéru. Ak sa chcete stať známym odborníkom na nejakú oblasť, musíte v nej roky pôsobiť. Vaša kariéra bude najskôr pre väčšinu ľudí neviditeľná. Neskôr dostanete „nálepku“ človeka, ktorý sa v nejakej oblasti vyzná. To už sú dobré signály. Dôležité však je vydržať.

Zmena témy, ktorej sa v kariére venujete môže znamenať, že kariéra ktorú ste roky budovali zanikne. Nová oblasť, ktorej sa začnete venovať si zas vyžiada niekoľko rokov, kým si vybudujete nejakú kariéru či meno. Preto je dobré dôkladne zvážiť, či sa vám oplatí meniť predmet pôsobenia.

Zmena kariéry má niekedy svoje reálne opodstatnenie. Najčastejšie to bude:

  • Ak zistíte, že oblasť, v ktorej robíte kariéru asi zanikne.
  • Ak zistíte, že kariéra v inej oblasti by vás viac bavila, alebo by vám viac vyniesla.

V takých prípadoch je lepšie opustiť rozvíjajúcu sa kariéru a začať sa venovať inej oblasti.

  • Ako príklad môže slúžiť situácia, kedy by ste sa venovali predaju videorekordérov. Tie sa v poslednej dobe prakticky celkom prestali predávať. Akákoľvek kariéra v tejto oblasti je takmer mŕtva.
  • Iným príkladom môže byť situácia, ak zamestnanec zistí, že podobnú alebo inú činnosť by vedel vykonávať ako živnostník. Práca by ho bavila viac a možno by aj viac vynášala.

Ak vo vašej kariére nevidíte takéto riziká či príležitosti, potom je na mieste zameranie. Venujte sa svojej práci sústredene a cielene. Zvyčajne sú úspešní tí, ktorí sú zameraní. Rozptýlenie pozornosti ochabuje až ochromuje pracovný výkon.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)