Prečo je tak veľa šéfov – blbcov?

Poznáte ho. Je šéf. Je tam už dávno. Je neschopný. Jeho šéf je tiež priemer. Ako je možné, že v mnohých firmách sa hromadia v riadiacich funkciách priemerní a neschopní? Je to zákon.

Ak sa zaujímate o otázky spojené s kariérou, iste vám neuniklo meno Cyril Northcote Parkinson. Formuloval viacero zákonov, ktoré platia dodnes. Hovoria o tom, ako zákonitý je rast byrokracie a upevňovanie štruktúr neschopných. Laurence J. Peter a Raymond Hull začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia formulovali ďalší zákon a to

Zákon o nekompetentnosti

Iste ste už počuli tie príbehy o tom, ako sa poštový poslíček snažil. Všimli si ho a postúpil postupne na pomocníka, riaditeľa a neskôr sa stal majiteľom celej firmy. Alebo ako sa niekto od umývania riadov vyšvihne až do pozície… Také príbehy sa v bežnom živote stávajú s pravdepodobnosťou výhry v bločkovej lotérii.

Niečo z toho princípu však poznáme v úradoch a mnohých firmách. Je to kariérny rast a povyšovanie. Predpokladá sa, že ak sa niekto osvedčil, ako pomocný pracovník, môžeme mu zveriť aj vážnejšie úlohy. Pokiaľ ich zvláda, jeho kariéra môže byť posunutá. Po vážnejších úlohách dostane na starosti niekoho, kto mu bude pomáhať. Postupne sa tak pracovník "prebíja" v podnikovej hierarchii stále vyššie. A tak sa z manažéra stane senior manažér. Ak by aj prešiel do inej firmy, menej ako region menežéra už robiť asi nebude. Skôr s výhľadom na pozíciu country manager…

Tento kariérny postup je bežná vec a na prvý pohľad dáva zmysel. Na druhý pohľad však môže spôsobiť problémy.

Rast kariéry nepozná spiatočku

Je bežné očakávať povýšenie, ale len málokde sa stretneme s ponížením. A to je problém.

  1. Pomocník sa ukáže ako schopný a tak ho povýšia.
  2. Ako námestník sa ukáže ako schopný a tak ho povýšia.
  3. Ako riaditeľ však situáciu nezvláda. A tak ho – už nepovýšia.

Teraz sa vo firme nachádza šéf, ktorý na svoju funkciu nestačí. "Dole" ho neposunie nikto ani párom volov. Ak sa ho firma oblúkom nezbaví, začne sa tento proces postupne opakovať.

  • V úradoch je to časté – na väčšine pozícií sú "zaseknutí" ľudia, ktorí už svoje úlohy nestíhajú. Tam sa neschopnosť a nekompetentnosť ťažko kontroluje. Nevýkonnosť úradu úradníkom vyhovuje – je to ideálne prostredie pre korupciu a leháro.
  • Vo firmách podobná situácia môže zapríčiniť krach. Väčšie podniky môžu neschopných a ich škody dotovať z inej divízie.

Neschopný šéf v štruktúre vždy škodí

Nekompetentný vedúci spravidla cíti, že v danej práci sa nevyzná. V takom prípade bude postupne čistiť kolektív – ako každý šéf. Nekompetentný však bude prijímať seberovných, alebo radšej slabých podriadených. Taktiež sa pokúsi zbaviť sa najlepších pracovníkov – obáva sa totiž, že by mohli odhaliť jeho nemohúcnosť. Tak sa v organizácii pomaly šíri priemernosť.

Ak máte pocit, že vo vašej firme sa šíri "peterov princíp", rozhliadnite sa, či nemáte v okolí aj lepšie pracovné ponuky. Ryba totiž smrdí od hlavy. No a ak má v hlave prázdno, ďaleko nedopláva.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)