Kariéra na doma

Väčšinou sa pod slovom kariéra rozumie veľká firma a v nej rastiete smerom ku riaditeľskej funkcii. Je to tak – kariérny rast už v slove rast dáva tušiť, že veci by sa mali zlepšovať. Stojí však za úvahu, ako to je s kariérou u živnostníkov, či u ľudí, ktorí hľadajú prácu na doma. Taký pracovník či podnikateľ vlastne vykonáva zákazky a často je skrytý pred zrakom zákazníka. Práca sa vykoná, načo sa starať? Pri domácom zamestnaní teda môžete mať pocit, že v kariére nenapredujete. Plníte svoje úlohy a ani vy sa o viac nestaráte.

Tu môže napomôcť, ak si aj v práci na doma vytýčite ciele. Tu môže byť zaujímavé uvažovať, ako ich smerovať. Prvoplánový, zamestnanecký prístup by hovoril, že kariéra napreduje, ak máte stále viac práce a spokojných klientov. To prináša viac peňazí a vyššie uznanie. Mne sa tento prístup páči, ale len chvíľu. Aj v práci na doma je príjemné vedieť, že vás niekto potrebuje. No viac práce znamená menej voľna. Od istej chvíle vám môže byť celá kariéra ukradnutá. Dôležitejšie je voľno, než nejaké nerváky.

Preto za úspešnú kariéru na doma považujem stav, kedy v priebehu času mmáte stále menej (!) práce a stále viac peňazí. To je optimálna situácia. Žiaľ, ľahko sa o nej píše a ťažšie sa realizuje. Trvá často aj niekoľko rokov, kým si vybudujete zázemie. Až potom sa dá začať uvažovať o stratégii. V tom býva problém. Ako príklad si vezmime, že chcete robiť kariéru v grafickom dizajne. Pracujete doma.

Kariéra grafika predpokladá, že ste kreatívec. Veľa tvorivých ľudí však akosi nemá „bunky“ na marketing. A tak síce robíte svoju prácu, ale to je jediné, čomu sa v rámci práce či kariéry venujete. Pritom o niečo zaujímavejšie by bolo hľadať spôsoby, ako prácu delegovať na iných. To samo o sebe je pre mnohých živnostníkov nepredstaviteľné. Často je to však práve tá bariéra, ktorá stojí v ceste k slobodnejšiemu životu.

Kariéra na doma totiž znamená to isté, čo kariéra v korporácii. Aby ste po rebríčku pracovných pozícií smerovali vyššie. Od rutinnej práce k riadeniu. To so sebou prinesie zmenu obsahu a druhu práce. Rovnako ako riaditeľ predaja už nebude obiehať klientov, ani grafik na voľnej nohe by neskôr nemal počítať s tým, že sám bude robiť všetky zákazky.

Kariéra na doma teda je trocha iná, ale aj tu si môžete z času na čas položiť otázku, či vás práca a kariéra ubíjajú čoraz viac, alebo máte stále viac voľna, spokojných klientov a slušné príjmy. Potom je jasné, že to robíte dobre.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)