Kariéra a dosiahnuté vzdelanie

V detstve sme všetci počúvali tie nepríjemné vety. Uč sa, lebo z teba bude kopáč. Žiaľ, dieťa si často nevie presne predstaviť, čo znamená taká profesia v praxi. Profesia vŕtač do chodníka, bagrista, zvárač či sprievodca vo vlaku môže na dieťa dokonca pôsobiť atraktívne. Nemusí vnímať, že tieto profesie ani po rokoch kariéry nebudú prinášať to správne finančné zadosťučinenie. Navyše sú často nebezpečné.

Pri prehľade toho, aká práca je dosiahnuteľná na základe vzdelania vidíme, že čím lepšie vzdelanie budete mať, tým väčší výber profesií máte k dispozícii. Ako nekvalifikovaný absolvent základnej školy totiž môžete robiť len málo prác. No s vysokoškolským titulom môžete robiť pomerne pestrú paletu činností – vrátane tých nekvalifikovaných.

Práce pre absolventov základnej školy

Bez ďalšieho potrebného vzdelania ostane len málo prác. Pomocné práce a iné činnosti, ktoré skôr, alebo neskôr nahradia stroje. Práca vo fabrike za bežiacim pásom, či pomocník, ktorý je kvalifikovaný akurát tak niečo podať, priniesť alebo podržať. Po miernom zaškolení sa dá uvažovať aj o iných profesiách či kariérach.

  • Sprievodca
  • Práca v banke (za prepážkou)
  • Ochranka
  • Pomocné práce
  • Po rôznych kurzoch remeselník

Práce pre absolventov učilíšť

So špeciálnym vzdelaním sa človek dostane k práci ktorá je skôr remeslom. Je to lepšie než byť bez kvalifikácie.

  • Tlačiar
  • Čašník
  • Kuchár
  • Mechanik

S takou kvalifikáciou môže byť problém, ak zistíte, že vás nebaví. Nič iné totiž neviete… Na druhej strane môžete uvažovať o živnosti a ak ste šikovný, môže z toho byť celkom príjemná kariéra.

Práce po strednej škole

Stredná škola je už lepší základ. Žiaľ, samotné gymnázium nie je základom pre lepšiu prácu. Skôr je základom pre ďalšie štúdium.

Stredná odborná škola vás vynesie do rozumnejšie platených pozícií. Aj práca bude zaujímavejšia. Môže byť tou správnou kariérou. Následným samovzdelávaním sa môžete prepracovať do úlohy experta a prvotriedneho odborníka. Prípadne môžete uvažovať o podnikaní v odbore.

Stredných odborných škôl je veľa a v rôznych odboroch. Doprava, práca s drevom, želesom, chémiou… Stredný odborný personál ako zdravotné sestry či fotograf v novinách to všetko môže byť kariéra pre stredoškoláka.

Aj platové rozpätie už bude oveľa pestrejšie. Podľa toho, v akom obore budete pôsobiť a aká je kvalita a hodnota vašej práce na trhu. Žiaľ, aj stredoškolsky vzdelaný personál je príliš ľahko nahraditeľný. To potom poznačí aj výšku príjmov.

Nevďačná býva pozícia tých stredoškolákov, ktorých práca je nesmierne dôležitá a významná, ale neocenená. Napríklad zdravotná sestra.

Práce pre vysokoškolsky vzdelaných

S vysokou školou máte široké možnosti uplatniť sa. Pochopiteľne, ak vyštudujete medicínu, asi nemôžete uvažovať o kariére architekta, ale aj tak je výhodné vysokoškolský titul vlastniť. Automaticky vám navýši príjem. S vysokou školou totiž dokážete (mali by ste dokázať) riešiť veľa problémov. Za to pracovný trh normálne dobre zaplatí.

Aj tu platí, že sa môže stať, že vyštudujete odbor, ktorý nemá v spoločnosti hodnotu. Napríklad učiteľ. Potom síce veľa viete, mnoho detí vychováte, ale spoločnosť vás nezaplatí. Môžete zarobiť horšie ako remeselník.

Aj preto nie je ľahké vybrať si, aká kariéra by mala pre vás byť tým pravým riešením.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)