Kariéra


Pod pojmom kariéra sa väčšinou rozumie profesionálny vývoj. Slovo kariéra je z francúštiny kde slovo carrière znamená cesta. V mnohých iných, mimopracovných oblastiach sa však slovo kariéra používa tiež. Označuje sa ním životná cesta, alebo vývoj nejakej konkrétnej situácie. Napríklad drogová kariéra. Asi najčastejšie sa však rozumie pod týmto slovom rast, zlepšovanie sa v nejakej práci. Asi preto, že ak sa niečomu venujeme, tak sa v tom zvyčajne zlepšujeme…

Z doterajšej kariéry sa dá neraz zistiť veľa o tom, ako sa niekomu v práci darí. Najmä personalisti môžu zo skúsenosti vyhodnotiť, ako sa vyvíja vaša situácia ak im dáte svoj kariérny životopis. Majú skúsenosti, ako rýchlo sa zo začínajúceho pracovníka stáva skúsený a neskôr možno riadiaci pracovník. Práve tieto zmeny v kariére sú akési body zlomu, ktoré určujú pracovný rast.

Profesná kariéra

Je prirodzené, že asi každý zamestnanec má záujem o to, aby sa vo svojej kariére postupne stále zlepšoval. Pracovná prax tomu nahráva a ak nerobí priveľa chýb, bude stále úspešnejší. Spolu s tým bude stúpať aj jeho finančné ohodnotenie a to je asi tá najdôležitejšia stránka toho, že sa nám v kariére darí. Čo si budeme hovoriť. Do práce chodíme preto, aby sme mali peniaze. Je rozdiel, či za 8 hodinovú pracovnú dobu dostanete 500 eur, alebo 5000. Preto je len logické, ak dbáme o to, aby sa nám darilo.

V pracovnej kariére často môžu brániť faktory, ktoré zvonka nemusia byť viditeľné.

  • Je mnoho firiem, v ktorých sú zamestnanci nahraditeľní. Ich popis práce je jednoduchý a jasný. Je možné ich hravo nahradiť. Potom je pre zamestnávateľa zbytočné, aby sa snažil stimulovať nejaký kariérny rast. Načo?
  • V iných firmách môže byť kariérny rast predmetom súťaže. V skutočnosti to však môže byť len umelé súťaženie. Na úvod dostanete žalostne malú mzdu a ak sa budete snažiť, bude sa vaša „kariéra“ zlepšovať a neskôr zarobíte o niečo viac.
  • Sú aj inštitúcie (najmä v nepodnikateľskej sfére, ale môže sa to týkať aj korporácií) kde je kariéra len odrazom toho, aké máte známosti. Na lepšie miesta sú povyšovaní pracovníci podľa známostí, nie podľa schopností.

V mnohých prípadoch teda kariéra nemusí presne zodpovedať tomu, aké má pracovník vlastnosti. Aj z toho sa dá vytušiť, že kariéru ani zďaleka neovplyvňuje len to, ako sa vyznáte vo svojej práci. Významne ju spoluurčuje predovšetkým vaša schopnosť komunikovať. Teraz nemyslím na to, že by ste manipulovali druhými. No kvalitná komunikácia, dobré vzťahy a k tomu prvotriedne pracovné výsledky by v normálnej firme mali znamenať rýchlu kariéru, pretože takí ľudia sú všade cenení.

Firmy, kde kariéra nie je možná

No, vieme, všade to takto nefunguje. Sú aj firmy, kde sa profesný rast odvíja od toho, kto sa s kým pozná. Tam kde si schopných ľudí nevážia sa schopný človek dlho nezdrží…) Také prostredie sa dá rozoznať pomerne rýchlo. Vo firme nájdete pozoruhodných ľudí, ktorí tam na prvý pohľad nemajú čo robiť. Podnapitý zamestnanec (chudák, má rodinu a deti), neschopný, alebo nepríjemný šéf (náhodou aj majiteľov švagor) a podobné znaky. V takej firme kariéru nespravíte, pretože ak ste neschopní, tak zapadnete. Ak ste schopní, na vašej práci sa budú priživovať tí, ktorí sú vo firme udržiavaní umelo.

V takých situáciách je najvýhodnejšie takú prácu rýchlo opustiť. Ak totiž vedeniu nevadí, že sa im vo firme rozmáha socializmus, asi to bude len horšie. Firma, ktorá má zlých pracovníkov bude mať zvyčajne aj zlé hospodárske výsledky a nebude mať veľa peňazí na vašu odmenu. Navyše ak je trend lepšie pracovné miesta obsadzovať po známosti, podobné to bude aj s peniazmi.

Kariéra a karierizmus

Neraz sme svedkami toho, že snaha o kariérny rast je označená za karierizmus. Ešte za socializmu to bolo slovo označujúce jednu z najhorších vlastností občana (ani malomeštiak nebola lichôtka). V tom období neboli nastolené trhové podmienky a tak pracovný trh nevyžadoval príliš veľký pracovný výkon. V niektorých profesiách sa síce aspoň niečo spraviť muselo, ale v mnohých organizáciách sa nedialo nič. Tam sa potom kariéra dala dosiahnuť naozaj len na základe známosti, či straníckej legitimácie.

Aj preto sa so slovom kariéra dodnes spája aj slovné spojenie široké lakte. Vytvára sa tak obraz človeka, ktorý v mene kariéry napreduje za svojím cieľom hlava – nehlava. Aj dnes nájdete ľudí, ktorí sa za každú cenu chcú v rade dostať hneď k okienku, alebo aspoň pred vás. Toto správanie je spoločensky odmietané. Nikto nemá karieristov rád. Je však otázne, nakoľko úspešná je v takom prípade slušnosť.

Ak sa agresívna žena predbehne v čakárni, ušetrí možno hodinu čakania a odíde vybavená. 10 ľudí, ktorých predbehla, bude naštvaných. Ak ona nemá problém so svedomím, zvíťazila. Bola najefektívnejšia. To že ostatní povedia, že je to sviňa je síce pekné, ale oni čakajú zatiaľ čo naša potvora je už doma. Neschvaľujem predbiehanie sa, ale poukazujem na teóriu hier. V prostredí kde sú voľne definované pravidlá postavené na slušnosti sa ľahko nájdu paraziti. Ak je korisť z parazitného jednania väčšia ako strata, je isté že s tým ťažko niečo robiť.

Preto aj profesná kariéra neraz záleží na tom aby ste boli v správnej chvíli na správnom mieste. Na známostiach, vašej obľúbenosti a aj na šťastí.

Aké pravidlá má kariéra

Ak teda máte záujem o to, aby ste sa kariérne posúvali, budete s tým musieť niečo robiť. Základom je mať jasne stanovený cieľ. Tomu potom môžete podriadiť svoje správanie. Musíte si mapovať situáciu vo firme. Akým kľúčom sú vyberaní pracovníci, ktorí postupujú? Kto o tom rozhoduje? Ako často?

Aby ste sa mohli kariérne rozvíjať, je samozrejmosťou, že musíte ovládať svoju prácu. Tu nie je o čom debatovať. Denne musíte čítať informácie nielen zo svojho odboru, ale aj z blízkych oblastí. Musíte byť expertom, musíte vedieť riešiť problémy. Nuž a musíte vedieť dobre komunikovať. Ak si vytvoríte meno, že ste špecialista, ktorý sa vyzná, vie riešiť problémy a je dokonca príjemný, kariéra by mala byť priam hviezdna. Ak nie, utekajte do inej firmy.

Neraz sa však stane, že budete musieť kariére aj pomáhať. Trocha manipulácie niekedy asi treba. Tu a tam na seba upozorniť, byť milým na ľudí, ktorí majú vplyv. Existuje na tú tému aj dosť literatúry. Pokiaľ ste v pozícii, kedy kariéra rozhodne o tom, aký máte príjem, tak je logické, že sa budete snažiť dostať sa dopredu. Je to vec efektivity. Zároveň je isté, že niektorých ľudí asi predbehnete. Ak to nebude úplne spravodlivé (a čo je úplne spravodlivé?) potom sa radšej na kariéru vykašlite a choďte podnikať.

Oplatí sa kariéra, alebo podnikanie?

Aj ako podnikateľ, či živnostník zistíte, že je to stále len hra na kariéru. Akurát o svojom úspechu už rozhodnete viac vy, než nejaký váš nadriadený. Ako živnostník máte k dispozícii rovnaké nástroje, ako keby ste chceli robiť kariéru. Musíte pracovať a podať dobrý výkon. Musíte si robiť reklamu a tým manipulovať druhých, aby si vás všimli. No a ak vám dá zákazník zákazku, tak to zároveň znamená, že inému živnostníkovi ju nedal. A znova ste tam, kde ste možno byť nechceli – v súťaži o väčší krajec chleba.

Žiaľ, aj keď staviame paneláky, stále žijeme v džungli, kde víťazí ten, kto zvolí účinnejšiu stratégiu. Raz to môže byť sila, inokedy trik.

Je isté, že zvoliť si podnikanie ako kariéru je náročnejšia voľba. Vyžaduje viac sebadisciplíny a odvahy. Na druhej strane ak sa vám začne dariť – a nemusí to byť práve globálny úspech – budete spokojní. Aj priemerne úspešný živnostník, či podnikateľ spravidla nechce ísť „nazad“ do zamestnania. Ako živnostník zarobí možno nejakú tú tisícku. V korporácii by za podobnú prácu zarobil možno dve. Prečo tu neplatí pravidlo, že je výhodné voliť efektívnejšiu stratégiu? Asi preto, že s podnikaním prichádza aj značná miera slobody a samostatnosti. Pre schopného človeka je lepšie, ak riadi sám seba. Nie je zviazaný predpismi. Tvorí ich. Taká kariéra je príjemnejšia. Aj za cenu, že rozjazd trvá možno aj pár rokov a nie je istý.

Kariérny rast náhodný a riadený

Už som naznačil, že kariéra nezáleží len na tom, ako veľmi sa vo veci vyznáte. Ani na tom, ako dobre vykonávate vašu prácu. Niekedy sa na vyššie pozície dostávajú pracovníci za zásluhy, na základe veku, alebo „cez posteľ“. Najhoršie na takom prostredí je to, že vy sa môžete o svoju kariéru uchádzať len nezáväzne. Môžete podplácať, lichotiť, intrigovať a napriek tomu nemáte veľkú istotu, či sa vám kariéra vôbec podarí.

Viem, istota neexistuje nikde, ani v podnikaní. Len je dobré odhadnúť, aké máte šance. Ak sa v kariére chcete dostať na miesto vedúceho, ako dlho sa zvykne udržať taký vedúci?

  • Sú inštitúcie, kde sa niekedy aj 20 rokov vedúci nezmení. Môžete celý čas čakať ako možný nástupca. Ak vás nevyberú, môže trvať ďalších 20 rokov, kým sa to miesto zas otvorí.
  • V iných prípadoch zas môže byť problém v tom, že na vysokom poste sa strieda šéf veľmi často. Je oveľa väčšia šanca, že aj vám sa podarí to miesto získať, ale pravdepodobne len nakrátko. Čo potom?

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)