Dobré časy, zlé časy

Spoločenský a hospodársky vývoj prechádza rôznymi etapami, má svoje úskalia a peripetie. Je to ako život človeka, raz prežívame lepší deň, inokedy sa nám darí menej. Niekedy aj prídeme na to, prečo to tak je, ak to dostatočne rozanalyzujeme a občas ani nemáme chuť sa dozvedieť príčinu.

Tak aj po časoch zlých nastalo určité uvoľnenie a svitlo na lepšie časy , aj čo sa týka zamestnanosti na Slovensku. Vláda poskytovaním rôznych stimulov a prijatím niektorých pozitívnych zmien (napr. rovná daň) prilákala na Slovensko zahraničné investície, postavili sa nové fabriky, vytvorili sa nové pracovné miesta, ekonomika sa rozhýbala a začala sa ukazovať v lepších číslach. Mnohí nezamestnaní sa zamestnali v novootvorených fabrikách, ľudia si začali zvykať cestovať za prácou, v niektorých prípadoch aj sťahovať. Veľká skupina ľudí vycestovala za prácou do zahraničia hneď, len čo nám krajiny EÚ sprístupnili svoje pracovné trhy, keďže zárobok „vonku“ bol niekoľkonásobne vyšší ako na Slovensku. Nezamestnanosť sa postupne znižovala, ba niektoré profesie sa stali doslova nedostatkovým tovarom.

Nedá sa však nespomenúť, že znova došlo ku skutočnostiam, ako aj v predchádzajúcich obdobiach, na ktoré sa určitým spôsobom doplatilo a to jednostranná orientácia hospodárstva na automobilový priemysel. Kým všetko ide tak ako má, automobilky nielen vyrábajú, ale aj majú kde umiestniť a predať svoje produkty, tak je všetko v najlepšom poriadku. Horšie však je, keď niečo začne haprovať.

Od záveru minulého roka sme svedkami toho, že aj Slovensko už začína valcovať celosvetová hospodárska kríza a postupne si vyberá svoje obete. Dnes si ešte nikto netrúfne odhadnúť aké veľké dopady bude mať na našu ekonomiku, koľkých ľudí pripraví znova o prácu a ani ako dlho bude trvať.

Napísala MonYenn

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)